Wykaz badań koniecznych do wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportowej

Badania specjalistyczne i diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym uczestnictwo w różnych dyscyplinach sportu, które pacjent winien przedłożyć podczas wizyty:

Badania ogólne wykonywane co 6 miesięcy niezależnie od dyscypliny :

- pomiary antropometryczne
- badanie  ortopedyczne
- ogólne badanie lekarskie i stomatologiczne

- EKG 12-odprowadzeniowe z opisem

- bad. moczu z oceną osadu
- bad. odczynu opadania krwinek czerwonych (OB) dodatkowo CRP
- bad, morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym
- oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi

Sporty walki - dodatkowo oprócz powyższych:

- bad. EEG (elektroencefalograficzne) z opisem, nie starsze niż 2 lata
- konsultacja neurologiczna ( po ""KO"" lub urazie z utratą przytomności)

Nurkowanie - oprócz bad. ogólnych:

- bad. spirometryczne

Inne badania dodatkowe:

- konsultacja laryngologiczna
- konsultacja okulistyczna


Facebook